Չժանգոտող քառանկյուն

Ընտրություն ըստ պարամետրերի
Անվանումը Չափման միավորը Գինը, դրամ Քաշը, կգ Երկարությունը, մ Գնել
Քառակուսի չժանգոտվող 6,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 8,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 10,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 12,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 14,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 15,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 16,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 20,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 25,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 30,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 35,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 40,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 45,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 50,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 60,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի չժանգոտվող 80,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h11 կգ Պարզաբանել Գրել
Քառակուսի ձողեր, չժանգոտվող պողպատից

Քառանկյուն կտրվածքով ձողերը դասվում են չժանգոտվող մետաղագլոցային գլանվածքի այն տեսակներին, որոնք համապատասխանում են բարձր տեխնիկական բնութագրերին: Վաճառվող արտադրանքի հիմնական առավելությունները ներառում են կոռոզիայի և ագրեսիվ միջավայրի նկատմամբ դիմակայությունը, ջերմադիմացկունությունը, տարբեր տեսակի վնասակար նյութերի նկատմամբ դիմակայությունը, երկարամյա օգտագործումը:

Չժանգոտող քառանկյունը հանդիսանում է կիսաֆաբրիկատային արտադրանք, որից պատրաստվում են տեսակավոր և ձևավոր մետաղական գլանվածքներ: Կախված արտադրության մեթոդից, կարելի է առանձնացնել տաք գլանվածքով, կռածո և տրամաչափարկված արտադրատեսակները: Տաք գլանված քառանկյունները պատրաստվում են ձուլվածքը մինչև 1300° C ջերմաստիճան տաքացնելու միջոցով, այնուհետև մետաղական զանգվածը սեղմում գլոցահատոնի միջոցով: Հաստոցը հնարավորություն է ընձեռում մեկ մատակարարման ընթացքում սեղմել չժանգոտվող պողպատը 40-120 մմ: Մինչև մատակարարումը ձուլածոն կշռվում է, անհրաժեշտության դեպքում նախապես մշակված նյութը կտրատվում է և ուղարկվում հատոն, որտեղ ստանում է անհրաժեշտ ֆորմա: Սեղմումը իրականացվում է հորիզոնական եւ ուղղահայաց գլանիկներով, խոտանից խուսափելու նպատակով հերթականությամբ, անհրաժեշտ նախապատրատվող նյութը ստանալու նպատակով պահանջվում է 10-20 մատակարարում: Նախապատրաստական հատոնից հետո չժանգոտվող պողպատը մատակարարվում է տեսակավորման հատոն, որտեղ որոշվում են արտադրանքի չափսերը և ֆորմաները: Գլանման գործընթացը ավարտվում է տրամաչափարկմամբ և տրամաչափարկման պայմանական դասակարգմամբ. բարձր տրամաչափարկում՝ Ա, բարձրացված՝ Բ, ճշգրիտ՝ Գ: Այսպիսով, տրամաչափարկումը թույլատրում է էականորեն բարձրացնել տեսակավոր գլանվածքի որակը:

Ստանդարտ գլանվածքը արտադրվում է մինչև 200 մմ կտրվածով: Նշված սահմանաչափը գերազանցող կտրվածքով արտադրանքը վերաբերում է հատուկ պատվերին: Չժանգոտող քառանկյունը արտադրվում է հայելային, սուպեր հայելային, անփայլ և հղկված մակերևույթներով: Արտադրանքի ստանդարտ երկարությունը 2 մ է, սակայն կտրվածքը կարող է կատարվել նաև այլ երկարությամբ: Պատրաստի արտադրանքը փաթեթավորվում է պոլիէթիլենային փաթեթների մեջ և կարող է պահպանվել պահեստներում, բաց երկնքի կամ ծածկոցների տակ:

Ունենալով գերազանց ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններ, չժանգոտող քառանկյունը լայնորեն օգտագործվում է քաղաքացիական և արդյունաբերական արտադրության մեջ: Նրանից պատրաստում են ձևավոր գլանվածք, որը ներկայացված է լայնածավալ տեսականու միջոցով. շվելերներ, ռելսեր, թափարգելի ուժեղարարներ, պրոֆիլներ, անկյունակներ և այլն:

Դրանից պատրաստվում են մեխանիզմների, ամրացումների և դեկորատիվ իրերի տարբեր դետալներ:

Վկայագրեր

Հավաստագիր չժանգոտող քառանկյուն ձողերի համար AISI 304

Հավաստագիր չժանգոտող քառանկյուն ձողերի համար AISI 304