Չժանգոտվող շրջանակ

Ընտրություն ըստ պարամետրերի
Անվանումը Չափման միավորը Գինը, դրամ Քաշը, կգ Երկարությունը, մ Գնել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0 մմ 14Х17Н2 տաք եղանակով, առանց փայլի կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4100 մմ AISI 321 (12Х18Н10Т) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4100 մմ AISI 201 (12Х15Г9НД) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4100 մմ AISI 310S (20Х23Н18) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4100 մմ AISI 303 (12Х18Н10Е) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4200 մմ AISI 316L (03Х17Н14М3) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4200 մմ AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 18,0х4200 մմ AISI 431 (14Х17Н2) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0 մմ 20Х23Н18 տաք եղանակով, առանց փայլի կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0 մմ 10Х17Н13М2Т տաք եղանակով, առանց փայլի կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0 մմ 14Х17Н2 տաք եղանակով, առանց փայլի կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0 մմ 12Х18Н10Т տաք եղանակով, առանց փայլի կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4100 մմ AISI 321 (12Х18Н10Т) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4100 մմ AISI 303 (12Х18Н10Е) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4100 մմ AISI 201 (12Х15Г9НД) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4100 մմ AISI 310S (20Х23Н18) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4200 մմ AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4200 մմ AISI 316L (03Х17Н14М3) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 20,0х4200 մմ AISI 431 (14Х17Н2) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 22,0 մմ 14Х17Н2 տաք եղանակով, առանց փայլի կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 22,0 մմ 12Х18Н10Т տաք եղանակով, առանց փայլի կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 22,0х4100 մմ AISI 304 (08Х18Н10) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել
Շրջանակը չժանգոտվող 22,0х4100 մմ AISI 321 (12Х18Н10Т) տրամաչափարկված, h9 կգ Պարզաբանել Գրել

Ցանկացած տեսակի կլոր ձողիկների գինը առկայության մասին տեղեկատվությունը կարող եք ճշտել մեր կառավարիչների, կոնտակտային հեռախոսահամարը կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեն ։

Վկայագրեր

Հավաստագիր տրամաչափարկված շրջանակի համար AISI 304

Հավաստագիր տրամաչափարկված շրջանակի համար AISI 304

Հավաստագիր կլորավուն ձողերի համար AISI 201

Հավաստագիր կլորավուն ձողերի համար AISI 201