Գլխավոր / Կազմակերպության մասին / Պահեստում բեռնման կանոնները

Բեռնման կանոնները

  1. Բեռնման օրը և ժամը պետք է համաձայնեցնել Ձեր մենեջերի հետ նախօրոք, սակայն ոչ ուշ, քան նախատեսվող բեռնումից մեկ օր առաջ:
  2. Տրանսպորտային միջոցի մուտքը պահեստի տարածք իրականացվում է ժամը 9:00-ից մինչև 17:00-ն:
  3. Վարորդը կամ բեռնափոխադրողը պետք է ունենա լիազորագրի բնօրինակը կամ կնիքը:
  4. Վարորդը պարտավոր է տրանսպորտային միջոցը նախապատրաստել բեռնման համար, վստահ լինել ամրացնող ամրագոտիների առկայության, ապրանքի համար բավականաչափ տեղի և ավելորդ իրերի առկայության վերաբերյալ, բեռնման համար ոչ բավականաչափ տեղի առկայության դեպքում ընկերությունը չի մատուցում լրացուցիչ ծառայություններ համապատասխան իրերը հավաքելու և մեքենայի թափքում այլ տեղ փոխադրելու նպատակով:
  5. Վարորդը պարտավոր է վերահսկել բեռնման գործընթացը, գտնվելով տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկից դուրս:
  6. Արգելվում է անձամբ պահեստի տարածքում քայլելը, միայն պահեստի համապատասխան աշխատակցի ուղեկցությամբ և հատուկ հանդերձանքով: